Mankoliste

Liste

 

Legg til

 

Endre

 


Mankoliste:


Årstall: 1 øre: 2 øre: 5 øre: 10 øre: 25 øre: 50 øre: 1 kr: 2 kr: 5 kr: 10 kr: 20 kr: Kommentar:

1874:---mangler-mangler---manglermangler

1875:--jamangler-manglermangler---mangler10øre: 2 versjoner

1875:---mangler-------10øre: 2 versjoner

1876:manglermanglerjajamangler-----mangler

1877:manglermangler-mangler-manglermangler--manglermangler

1878:mangler-jamangler--manglermangler--mangler

1879:------mangler---mangler

1880:---mangler-mangler-----

Copyright (c) 2016 l-jo.com All rights reserved. Design by Stylo.